اس ام اس

 

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده ، ... بزن توی سرش

چون جوون باید روی پای خودش بایستد !

××××××××××××××××

معنی چراغ زرد در دنیا : از سرعت خود بکاهید و آماده توقف باشید .

معنی چراغ زرد در ایران : بدو گاز بده تا قرمز نشده رد بشیم !!

××××××××××××××

سربازی راهیست برای آدم کردن پسرها .

 اما هیچ راهی برای آدم کردن دخترها وجود ندارد .

 ×××××××××××××××××××

از یه کچله می پرسن : اسم شامپوت چیه ؟

میگه : من از شیشه پاک کن استفاده می کنم !!

××××××××××××××××××××

دوست دختر پسره : عزیزم اگه یه بوسم کنی تا آخرش باهاتم !

پسره : بابت هشدارت ممنون !!

 

/ 0 نظر / 12 بازدید