توکل

 

رسول اکرم ( ص ) می فرمایند : « هر کس به خدا توکل کند ، خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد او را روزی می دهد . »

گفت آری گر توکل رهبر است  ** این سبب هم سنت پیغمبر است

البته نباید این را فراموش کرد که باید پا به پای توکل برای کسب روزی حلال کار و کوشش و تلاش کرد .

رسول اکرم ( ص ) گروهی را که کشت و کار نمی کردند ، دیدند و فرمودند : « شما چه کاره اید ؟ عرض کردند ما توکل کنندگانیم . ایشان فرمودند : نه شما سربارید . »

گفت  پیغمبر  به  آواز  بلند ** با  توکل  زانوی  اشتر  ببند

رمز الکاسب حبیب الله شنو ** از توکل در سبب کاهل مشو

/ 0 نظر / 10 بازدید