انسان ها ی ...

هیچ کس نه دوست و نه دشمن توست ، همه « معلمین » تو هستند .

************

انسانهای کند ذهن و کم هوش ، به شما صبر و بردباری می آموزند .

انسانهای عصبانی مزاج ، آرامی و خونسردی را به شما می آموزند .

انسانهای تحقیرگر ، عزت نفس می آموزند .

انسانهای بی احساس و بی اعتنا ، عشق بی قید و شرط را می آموزند .

انسانهای دو رو ، صداقت را به شما می آموزند .

 انسانهای لجباز ، انعطاف پذیری را به شما می آموزند .

انسانهای ترسو ، جرأت و شجاعت را به شما می آموزند .

« باربارادو آنجلیس »

/ 0 نظر / 12 بازدید