تحرک

بسیاری از انسانها به خاطر این که به دنبال محل امنی می گردند ، ساکن و بی حرکت می مانند .

دیل کارنگی

نمی خواهم فیلسوفانه صحبت کنم ، فقط این را می خواهم بگویم که اگر زنده هستی باید حرکتی به خودت بدهی .... جنبشی داشته باشی .... جست و خیزی کنی و سر و صدا راه بیندازی . خلاصه این که با شخص مرده تفاوت داشته باشی .     دیل کارنگی

/ 0 نظر / 22 بازدید