عشق

خدایا ! عاشقان را با غم عشق آشنا کن

زغم های دگر غیر از غم عشقت رها کن

تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری

شکسته قلب من ، جانا به عهد خود وفا کن

××××××××××××××××××

خدایا بی پناهم ، زتو جز تو نخواهم

اگر عشقت گناه است ، ببین غرق گناهم

امین پور  

 

/ 0 نظر / 10 بازدید