عشق

و عشق ، تنها عشق

تو را به گرمی یک سیب می کند مأنوس

و عشق تنها عشق

مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد

مرا رساند به امکان یک پرنده شدن

« سهراب سپهری »

**********

پاسخ هر پرسشی فقط عشق است .

پاسخ هر مشکلی فقط عشق است .

پاسخ همه ی بیماری ها فقط عشق است .

پاسخ هر دردی فقط عشق است .

پاسخ هر ترسی فقط عشق است .

عشق همواره تنها پاسخ است .

زیرا عشق تنها واقعیتی است که وجود دارد .

« جرالد جمپالسکی »

***********

همه چیز گذراست فقط « عشق » جاودانه است .

« جی پی واسوانی »

 

/ 0 نظر / 10 بازدید