اس ام اس عید سعید غدیر

« عاشقان عیدتان مبارک باد »

پیامبر اکرم ( ص ) : « روز عید غدیر خم از شریف ترین اعیاد من است  »

نام علی عدالت ، راه علی سعادت ، عشق علی شهادت ، ذکر علی عبادت ، عید علی مبارک

****************

رسولی کز غدیر خم ننوشد        ردای سبز بعثت را نپوشد

عید سعید غدیر خم مبارک باد

****************

به روز غدیر خم از مقام لم یزلی        به کائنات ندا شد به صوت جلی

که بعد احمد مرسل به کهتر مهتر        امام و سرور مولی علیست علی

************************

ما زین جهان از پی دلدار می رویم       از بهر دیدن حیدر کرارمی رویم

درب بهشت گر نگشایند به روی ما       گوییم یا علی و زدیوار می رویم

*********************

خورشید شکفته در غدیر است علی        باران بهار در کویر است علی

بر مسند عاشقی شهی بی همتاست       بر ملک محمدی امیر است علی

*******************

قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد      ایمان به جز از حب علی پایه ندارد

گفتم بروم سایه ی لطفش بنشینم         گفتا که علی نور بود سایه ندارد

/ 0 نظر / 14 بازدید